Nieuws Evenementen

SET YOUR GOALS HIGH, AND DON'T STOP TILL YOU GET THERE.

Aankomende Evenementen


    Voor informatie en Aanmeldingen

 
 
 
 

Wat wij hier de hond en de geleider leren:


Verkeerszekere hond (VZH)


Bij de training Verkeerszekere Hond/Begeleidingshond leert de hond zich sociaal en gehoorzaam te gedragen op straat. De opleiding wordt afgenomen door keurmeesters opgeleid door de Commissie Werkhonden van de Raad van Beheer en volgens het examenreglement van deze Commissie.

Het halen van het erkende diploma VZH is de bekroning van een opleiding gehoorzaamheid voor alle rassen.


Doelgroep:

Voor de FCI-werkhondenrassen is het VZH-diploma de toelatingseis om aan de gespecialiseerde werkhondentrainingen als IPO en Speurhond te kunnen beginnen.

Internationale Prufungs Ordnung (IPO)


De meeste hondenrassen zijn ontstaan als werkhond. In de moderne hondensport heeft het begrip ‘werkhond’ een beperktere inhoud gekregen: het werk van werkhonden in deze zin is africhting


De FCI heeft een aantal rassen als ‘werkhond’ in deze zin aangemerkt. Toch kan iedere rashond, ongeacht de FCI aanmerking, meedoen aan de werkhondentraining. De IPO opleiding bevat drie onderdelen, te weten: speuren, appel en het meest bekende, het manwerk. U dient uw hond bij deze oefeningen op sportieve wijze voor te brengen en uw hond moet alles vrolijk uitvoeren.


Doelgroep:

Voor iedereen die sportief met zijn hond wil samen werken.


Doel en opzet van cursus:

IPO bestaat uit de onderdelen A, B en C, respectievelijk speuren, gehoorzaamheid en verdedigingswerk, en wordt getraind op drie niveaus, I, II en III.

Bij het speuren moet de hond laten zien dat hij een spoor kan uitwerken. Op niveau I zijn dat de voetstappen van zijn geleider.

Bij niveau II en III van een vreemde spoorlegger. Daarbij moet de hond, op het spoor achtergelaten voorwerpen, met de geur van de spoorlegger aanwijzen of apporteren, en een verleidingsspoor negeren.

Het appelgedeelte bevat algemene gehoorzaamheidsoefeningen, waaronder los volgen in verschillende tempo’s, staan, zitten en afgaan, al dan niet met komen op bevel, vooruit sturen en apporteren, met terugkomen ook over hindernissen (haag en klimschutting).

Het verdedigingswerk (man of pakwerk) omvat het opsporen (revieren), aanblaffen en stellen van de ‘boef’ oftewel de pakwerker, het begeleiden van lopend verplaatsen van de pakwerker, met ingrijpen als die probeert te ontsnappen. Daarbij wordt ook de moed van de hond op de proef gesteld, als de pakwerker naar hem dreigt en schreeuwt.

Deze drie onderdelen komen bij alle drie examens voor, in opklimmende mate van moeilijkheid.


Examen:

Om deel te nemen aan het officiele examen dient men aan de volgende voorwaarden te voldoen:

De hond moet voor IPO I minstens 18 maanden zijn, voor IPO II  19 maanden en voor IPO III   20 maanden.  Tevens moet u aantonen lid te zijn van een erkende rasvereniging en  moet u het rashondenlogboek hebben of het werkhondenlogboek voor rasloze honden.

Copyright   HV Almelo @ All rights reserved

Contact & Locatie


Schuilenburglaan  1-A

7604 BJ  Almelo

7604 BJ  Almelo Geen postadres


Postadres: HV-Almelo

Anjelierstraat  36

7601   BL    ALMELO


T.  06-55882581

E.  info@dts-almelo.nl


Over de  Club


Ons streven is om 2 keer per jaar een examen te organiseren, zowel voor onze eigen leden als voor leden van andere verenigingen. Deze examens zijn vaak een trainingsdoel voor onze leden. Hierbij hebben we te maken met drie factoren die van groot belang zijn. Dit zijn in de eerste plaats onze honden, daarnaast de geleider en niet te vergeten de begeleider (trainer).  Er zijn hele fanatieke mensen, die graag alle diploma’s die er zijn willen behalen, maar natuurlijk zijn er ook leden die al heel tevreden zijn als hun

hond goed gehoorzaam is. Zolang ieders doel maar helder is hoeft dat geen probleem te vormen.